Ga naar de inhoud

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.met-ester.nl. Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. 

Privacy-verklaring
Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld in contact te komen. Wij streven er naar je dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie verzamelen. Ontvangen (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. met ester aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruikt, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Ervaringen en beschikbaarheid
De ervaringen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij met ester of bij derden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door met ester.